Pašto dėžutėje meili agresija

\\\
Ir nedera tavo takai,
Su mano dangaus brydėm.
Jonvabalio aklumu
Naudotis galima. Neuždrausta.

Tik kuris kur daugiau mato...
Tas šviečiantis ar sekantis?
Tau, kaip mano persekiotojui, nesvarbu,
Kas uždrausta miškų.

Neapgina tamsoj jokie draudimai,
Apsaugota tik tiek,
Kiek pajėgiu apšviest.
O viduje tamsu juk. Akluma.

Ir tiek to šydo.
Tiek nakties.


///
Melu grynins melagius
Melancholiški varnėnai
Vargdienių žmogaus
Birios stagnacijos pilni.

Padangėj nuskandins juos lyrinius,
Skęsti nemokant dėžutėj konservuos.
Nesuprastus bukins ir niekins,
Koja per veidą brūkšt ir klumpt.

Ir kas kūrėjai bulves,
Supratę slėpsis taip,
Lig auditorijos teismo dienos,
Kol taps didžiais jos sąmonės lėmėjais.


\\\
Kutuliu ir šiurpuliu,
Aš Tavo skersvėjis tirpus.
Katė benamė,
 Katė rudens džiazo ritmu.

Atvirlaiškiai, blizgės, medus –
Cukrus klampus.
Truputis objektyvumo
Ir jau kartūs nuodai.

Žodžių žaismas – lietus.
Sausrose Tu be mano murkimo.\\\
Lietaus peripetijos:
Glostau šaltą puodelį,
Ne mano valioj
Priversti jį dar kartą mylėti.

Sugrįžo žvaigždės,
Palikus vėjams namus
Ištirpo gairės.
Vanduo šaltai per saldus.

Sudegė upėj
Norėjęs nušvisti žmogus.
Pakvaišo likimas
Praradęs žaislus.

Liko vaikas,
Nemokytas mokinys.\\\
Šlapi batai ir kojinės,
Mėlyni pirštai.
Giliai susmigo dantys
Benamio glostytos katės.

Sūru.
Kartais Tu blogas,
Kitam taip lengviau
Atleisti sau.

Esu tikra,
Nereikėjo nušauti.\\\
Išmirkytas visas popierius,
Ištrauktas iš jo rašalas,
Išslapstyti tie žodžiai
Po rankoves apaštalo.

Iškraipyti melai
Tiesių nebeprimena.
Tyrumas ir tas
Sunaudotas skalbimui.

Nenubalinti medžiai,
Vis ošia obelys.
Ar jau kitąmet nuo kalno
 Riedės kritę pumpurai?

Dar ne, dar ne!
Kregždės krykštaus.
Dar galite grįžti
Į šventąjį mišką.\\\
Viksvom aplink pirštus
Apsivijo miškas.
Nežinau ar verta aš
Šių vedybų.
Giesmių aš strazdo negirdėjau,
O ir pranašysčių ateičiai nėra.
Galiu tik glaustis prie viso,
Jau seniai pamilto,
Dainuot samanų paklodėse
Ir būt užsnigta.
Mano kišenėse vėjai,
Niokotojai.
Aš esu laikinumas.
Aš nesu miškas.
Aš miško žmona.
 

Komentarai

Komentuoti: